Kontakt

B I O O D N O W A
Gabinet Odnowy Biologicznej
Pracownia Fryzjerska
Anna Gimpel

Szczecin, ul. Pocztowa 37

tel. +48 516 173 472
e-mail: ania@bioodnowa-szczecin.pl

Zapraszam